Sherlock 4x2

The Lying Detective

Sherlock ansikten kanske mest skrämmande fiende sin långa karriär: den kraftfulla och till synes oantastlig Culverton Smith – en man med en mycket mörk hemlighet verkligen.

Jan. 08, 2017

Sherlock season 4

Leave a comment