Chris Sullivan

Guardians of the Galaxy Vol. 2
8
Guardians of the Galaxy Vol. 2
The Guardians must fight to keep their newfound family together as they unravel the mysteries of Peter Quill's true parentage.
8/1
Imperium
6
Imperium
Baserad på en sann historia, följer filmen dealistic FBI-agenten Nate Foster när han går undercover för att ta ner en radikal vit överhöghet terroristgrupp som är rita en terrorhandling. Nate Foster, en ung, idealistisk FBI-agenten, går undercover för att ta ner en radikal vit överhöghet terroristgrupp. Den ljusa up-and-coming analytiker måste konfrontera utmaningen att hålla sig till en ny identitet ...
6/1