Ellar Coltrane

The Circle
9
CAM
The Circle
A young tech worker takes a job at a powerful Internet corporation, quickly rises up the company's ranks, and soon finds herself in a perilous situation concerning privacy, surveillance and freedom. She comes to learn that her decisions and actions will determine the future of humanity.
9/1
Boyhood
5
Boyhood
Filmen berättar en historia om en frånskild par som försöker höja deras unga son. Berättelsen följer pojken i tolv år, från första klass vid 6 års ålder genom 12th grade på ålder 17-18, och undersöker hans relation med sina föräldrar när han växer.
5/1
Barry
6

Barry

2016
Barry
En biopic av Barack Obama in under sin tid som en högskolestudent i New York City.
6/1